Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1999 Kasım ayı fasıllara göre ithalat değerleri


İthalat değerleri 1000 ABD doları cinsindendir

Canlı hayvanlar 2.370
Etler ve yenilen sakatat 8
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer omurgasızlar 4.251
Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hay. yumurtaları, bal vb. 4.765
Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar 2.033
Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları 1.883
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 6.833
Yenilen meyvalar, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu 6.380
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 2.203
Hububat 30.314
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 774
Yağlı tohum ve meyvalar, sanayi bitkileri, saman, hayvan yemi 18.216
Laklar, sakızlar, bitkisel özsu ve hülasalar 1.652
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, bitkisel müstahzarlar 256
Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları 37.470
Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar 135
Şeker ve şeker mamulleri 1.002
Kakao ve kakao müstahzarları 3.480
Esasını hububat, un, nişasta, süt teşkil eden müstahzarlar 3.387
Sebze, meyva, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri 1.610
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları 7.751
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 966
Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri, hazır hayvan gıdaları 15.507
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 20.660
Tuz,kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento 10.239
Metal cevherleri, cüruf ve kül 9.668
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar 597.702
İnorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler 36.418
Organik kimyasal müstahsallar 148.150
Eczacılık ürünleri 83.917
Gübreler 17.791
Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa, boya, macun, sakızlar 55.656
Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetikler vb 24.502
Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama-yağlama madde. 15.424
Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler vb 9.435
Barut, patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibrit vb 388
Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta kullanılan eşya 11.913
Muhtelif kimyasal maddeler 41.859
Plastik ve plastikten mamul eşya 193.086
Kauçuk ve kauçuktan eşya 46.586
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 22.331
Deri eşya, saraciye eşyası, seyahat eşyası, bağırsaktan eşya 2.637
Postlar, kürkler, taklit kürkler ve mamulleri 5.366
Ağaç ve ağaçtan mamul eşya: odun kömürü 19.566
Mantar ve mantardan eşya 76
Hasır: saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller 374
Odun hamuru: lifli selülozik maddelerin hamurları, hurdalar 20.423
Kağıt ve karton:kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya 66.012
Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları 6.019
İpek 1.084
Yün, kıl, at kılı: bunların iplik ve dokumaları 18.773
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 55.467
Dokumaya elverişli bitkisel lifler, kağıt ipeği ve dokumaları 5.058
Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler 61.325
Sentetik ve suni devamsız lifler 48.298
Vatka, keçe, dokunmamış mensucat, özel iplik, sicim ve mamulleri 7.714
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları 3.903
Özel dokunmuş mensucat,dantela, duvar halıları, işlemeler 9.479
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat, bunlardan teknik eşya 11.575
Örme eşya 6.850
Örme giyim eşyası ve aksesuarları 8.187
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları 8.189
Mensucattan mamul diğer eşya, kullanılmış eşya, paçavralar 1.660
Ayakkabılar, getrler, tozluklar vb eşya ve aksamı 6.173
Başlıklar ve aksamı 363
Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ve bunların aksamı 372
Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri, yapma çiçekler 1.001
Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb maddelerden eşya 9.402
Seramik mamulleri 7.170
Cam ve cam eşya 13.481
İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar 5.618
Demir ve çelik 180.842
Demir veya çelikten eşya 36.168
Bakır ve bakırdan eşya 37.426
Nikel ve nikelden eşya 1.952
Aluminyum ve aluminyum eşya 41.734
Kurşun ve kurşundan eşya 3.324
Çinko ve çinkodan eşya 7.745
Kalay ve kalay mamulleri 1.047
Diğer adi metaller, sermetler, bunlardan eşya 1.122
Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları 9.276
Adi metallerden çeşitli eşya 12.313
Makinalar, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksam, parçalar 588.957
Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları 432.563
Demiryolu ulaşım araçları vb, aksam ve parçaları 1.111
Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer 379.571
Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları 49.225
Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar 3.041
Optik,fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet. 85.407
Saatler ve bunların aksam ve parçaları 8.846
Müzik aletleri: bunların aksam, parça ve aksesuarı 931
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları 10.144
Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar 22.408
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, aksam ve parçaları 9.685
Çeşitli mamul eşya (kalemler, fırçalar vb) 12.260
Sanat eserleri, koleksiyon eşyası, antikalar 500
Toplam 3.848.185