Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1997 Kasım ayı fasıllara göre ithalat değerleri


İthalat değerleri 1000 ABD doları cinsindendir

Canlı hayvanlar 1.449
Etler ve yenilen sakatat 49
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer omurgasızlar 4.643
Süt ve süt mamulleri, kuş ve kümes hay. yumurtaları, bal vb. 3.891
Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal müstahzarlar 1.678
Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahzarları 1.854
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 6.680
Yenilen meyvalar, kabuklu yemişler, turunçgil ve kavun kabuğu 6.099
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 3.837
Hububat 41.282
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 350
Yağlı tohum ve meyvalar, sanayi bitkileri, saman, hayvan yemi 22.301
Laklar, sakızlar, bitkisel özsu ve hülasalar 1.159
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, bitkisel müstahzarlar 200
Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahzarları 51.931
Et, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça vb hayvansal müstahzarlar 186
Şeker ve şeker mamulleri 1.628
Kakao ve kakao müstahzarları 5.000
Esasını hububat, un, nişasta, süt teşkil eden müstahzarlar 2.484
Sebze, meyva, bitki parçaları, sert kabuklu yemiş konserveleri 2.587
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları 7.077
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 1.758
Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri, hazır hayvan gıdaları 8.870
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 23.689
Tuz,kükürt, toprak ve taşlar, alçılar ve çimento 12.374
Metal cevherleri, cüruf ve kül 10.603
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar 557.980
İnorganik kimyasal müstahsallar, organik, inorganik bileşikler 47.221
Organik kimyasal müstahsallar 131.514
Eczacılık ürünleri 49.740
Gübreler 24.933
Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasa, boya, macun, sakızlar 63.108
Uçucu yağlar, rezinoitler, parfümeri, kozmetikler vb 24.398
Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama-yağlama madde. 18.854
Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler vb 11.584
Barut, patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibrit vb 667
Fotoğrafçılıkta, sinemacılıkta kullanılan eşya 8.680
Muhtelif kimyasal maddeler 45.389
Plastik ve plastikten mamul eşya 174.475
Kauçuk ve kauçuktan eşya 44.420
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 76.818
Deri eşya, saraciye eşyası, seyahat eşyası, bağırsaktan eşya 2.901
Postlar, kürkler, taklit kürkler ve mamulleri 11.970
Ağaç ve ağaçtan mamul eşya: odun kömürü 19.932
Mantar ve mantardan eşya 211
Hasır: saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller 309
Odun hamuru: lifli selülozik maddelerin hamurları, hurdalar 10.553
Kağıt ve karton:kağıt hamurundan kağıt ve kartondan eşya 62.341
Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları 6.935
İpek 1.741
Yün, kıl, at kılı: bunların iplik ve dokumaları 27.761
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 74.040
Dokumaya elverişli bitkisel lifler, kağıt ipeği ve dokumaları 6.130
Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler 67.720
Sentetik ve suni devamsız lifler 64.280
Vatka, keçe, dokunmamış mensucat, özel iplik, sicim ve mamulleri 7.827
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer kaplamaları 5.239
Özel dokunmuş mensucat,dantela, duvar halıları, işlemeler 17.471
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat, bunlardan teknik eşya 13.484
Örme eşya 10.734
Örme giyim eşyası ve aksesuarları 6.487
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları 11.104
Mensucattan mamul diğer eşya, kullanılmış eşya, paçavralar 2.719
Ayakkabılar, getrler, tozluklar vb eşya ve aksamı 12.393
Başlıklar ve aksamı 413
Şemsiye, baston, kamçı, kırbaç ve bunların aksamı 798
Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri, yapma çiçekler 811
Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb maddelerden eşya 9.518
Seramik mamulleri 9.699
Cam ve cam eşya 21.890
İnciler, kıymetli taş ve metal mamulleri, madeni paralar 5.088
Demir ve çelik 271.971
Demir veya çelikten eşya 64.239
Bakır ve bakırdan eşya 38.780
Nikel ve nikelden eşya 2.200
Aluminyum ve aluminyum eşya 36.649
Kurşun ve kurşundan eşya 3.432
Çinko ve çinkodan eşya 9.503
Kalay ve kalay mamulleri 626
Diğer adi metaller, sermetler, bunlardan eşya 2.281
Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları 11.440
Adi metallerden çeşitli eşya 12.404
Makinalar, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksam, parçalar 820.211
Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları 378.773
Demiryolu ulaşım araçları vb, aksam ve parçaları 1.707
Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer 467.542
Hava taşıtları, uzay araçları, aksam ve parçaları 48.003
Gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar 28.387
Optik,fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet. 86.883
Saatler ve bunların aksam ve parçaları 10.819
Müzik aletleri: bunların aksam, parça ve aksesuarı 1.282
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları 10.394
Mobilyalar, aydınlatma, reklam lambaları, prefabrik yapılar 21.959
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, aksam ve parçaları 10.387
Çeşitli mamul eşya (kalemler, fırçalar vb) 15.859
Sanat eserleri, koleksiyon eşyası, antikalar 1.610
Toplam 4.353.278