Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

Yıllara göre Yozgat ili için gayri safi yurtiçi hasıla değerleri


2001 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 711.941.023
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 33,4
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 440.629
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -12,9
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 588
2000 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 533.536.754
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 58,3
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 506.025
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 14,8
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 850
1999 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 337.144.247
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 43,1
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 440.777
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -3,8
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 798
1998 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 235.557.408
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 101,9
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 458.363
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 10,3
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 909
1997 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 116.691.542
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 71,4
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 415.664
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -8,8
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 764
1996 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 68.062.373
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 96,4
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 455.921
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 6,8
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 834
1995 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 34.661.710
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 98,0
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 427.036
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 0,9
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 751
1994 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 17.507.253
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 95,6
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 423.423
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 2,7
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 596
1993 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 8.950.034
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 83,8
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 412.126
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 4,2
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 801
1992 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 4.868.247
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 73,6
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 395.613
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 10,0
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 698
1991 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 2.804.917
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 48,3
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 359.520
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -2,0
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 664
1990 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 1.890.775
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 86,9
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 366.837
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 9,7
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 718
1989 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 1.011.492
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 76,9
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 334.296
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -4,0
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 472
1988 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 571.644
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 57,9
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 348.285
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) -3,8
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 400
1987 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 362.123
İl Payı (%) 0,5
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 415
İl Payı (%) 0,5
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 362.123