Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

Yıllara göre Van ili için gayri safi yurtiçi hasıla değerleri


2001 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 931.783.539
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 52,7
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 450.100
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 1,7
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 769
2000 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 610.047.942
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 64,3
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 442.405
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 10,5
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 971
1999 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 371.281.560
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 52,7
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 400.352
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -1,5
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 879
1998 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 243.108.379
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 100,2
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 406.489
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 8,5
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 938
1997 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 121.422.453
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 101,1
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 374.583
İl Payı (%) 0,3
Gelişme Hızı (%) 5,3
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 795
1996 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 60.369.165
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 77,9
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 355.813
İl Payı (%) 0,3
Gelişme Hızı (%) 6,9
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 740
1995 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 33.926.441
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 103,3
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 332.823
İl Payı (%) 0,3
Gelişme Hızı (%) -4,3
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 735
1994 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 16.684.718
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 84,3
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 347.721
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -2,6
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 568
1993 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 9.054.896
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 82,8
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 357.048
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 2,7
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 810
1992 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 4.954.642
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 75,6
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 347.698
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 7,2
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 710
1991 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 2.820.879
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 74,1
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 324.243
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 2,3
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 668
1990 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 1.620.364
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 91,8
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 316.855
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 6,2
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 615
1989 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 844.988
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 84,5
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 298.477
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 7,8
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 394
1988 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 458.107
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 64,8
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 276.834
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -0,4
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 321
1987 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 278.033
İl Payı (%) 0,4
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 319
İl Payı (%) 0,4
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 278.033