Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

Yıllara göre Sivas ili için gayri safi yurtiçi hasıla değerleri


2001 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 1.269.800.037
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 53,2
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 726.512
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) -1,4
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.048
2000 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 828.896.518
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 51,9
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 737.199
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 4,6
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.320
1999 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 545.731.217
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 56,5
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 704.706
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) -1,4
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.292
1998 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 348.634.934
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 91,9
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 715.012
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 4,7
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.346
1997 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 181.636.307
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 87,8
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 683.215
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 3,0
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.189
1996 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 96.728.392
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 88,7
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 663.236
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 3,9
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.186
1995 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 51.266.772
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 96,3
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 638.626
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) -0,3
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.110
1994 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 26.112.844
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 87,5
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 640.829
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 1,5
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 889
1993 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 13.928.858
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 76,2
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 631.109
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 6,8
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.246
1992 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 7.906.948
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 67,3
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 591.022
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) -2,5
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.133
1991 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 4.727.583
İl Payı (%) 0,8
Gelişme Hızı (%) 72,1
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 606.036
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 8,9
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.119
1990 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 2.746.509
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 87,7
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 556.429
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 15,2
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.043
1989 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 1.463.225
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 72,7
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 483.041
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) -6,5
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 683
1988 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 847.228
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 59,8
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 516.724
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) -2,5
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 593
1987 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 530.154
İl Payı (%) 0,7
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 608
İl Payı (%) 0,7
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 530.154