Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

Yıllara göre Niğde ili için gayri safi yurtiçi hasıla değerleri


2001 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 757.333.707
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 39,0
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 435.323
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -6,8
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 625
2000 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 544.823.385
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 42,5
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 466.999
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 2,3
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 868
1999 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 382.310.393
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 45,2
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 456.357
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 3,0
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 905
1998 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 263.240.210
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 114,3
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 442.949
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 1,7
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.016
1997 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 122.814.560
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 114,2
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 435.476
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 9,7
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 804
1996 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 57.336.374
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 98,2
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 397.051
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 9,3
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 703
1995 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 28.926.441
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 89,5
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 363.403
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 4,1
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 626
1994 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 15.262.338
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 85,6
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 349.160
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -5,2
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 519
1993 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 8.225.330
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 72,7
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 368.409
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -3,2
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 736
1992 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 4.763.302
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 67,1
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 380.731
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 1,5
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 682
1991 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 2.849.794
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 52,0
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 375.011
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 5,1
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 675
1990 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 1.875.403
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 29,2
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 356.832
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -23,7
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 712
1989 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 1.451.550
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 78,0
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 467.857
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) -6,8
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 678
1988 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 815.505
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 79,4
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 501.793
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 10,4
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 571
1987 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 454.686
İl Payı (%) 0,6
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 521
İl Payı (%) 0,6
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 454.686