Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

Yıllara göre Nevşehir ili için gayri safi yurtiçi hasıla değerleri


2001 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 796.855.570
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 41,1
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 494.228
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -7,1
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 658
2000 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 564.855.832
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 59,0
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 531.770
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 7,0
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 899
1999 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 355.209.335
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 35,0
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 496.974
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -7,9
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 841
1998 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 263.076.539
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 84,6
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 539.334
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) -6,0
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.015
1997 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 142.502.819
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 105,7
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 573.831
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 2,1
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 933
1996 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 69.290.569
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 114,2
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 562.193
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 12,2
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 849
1995 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 32.353.754
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 90,8
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 500.933
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 2,9
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 701
1994 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 16.959.390
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 85,9
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 486.647
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) -3,7
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 577
1993 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 9.122.433
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 99,8
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 505.095
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 10,1
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 816
1992 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 4.564.911
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 56,6
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 458.601
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) -15,8
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 654
1991 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 2.914.574
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 35,6
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 544.566
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 27,0
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 690
1990 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 2.149.250
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 93,5
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 428.840
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 8,1
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 816
1989 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 1.110.632
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 79,1
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 396.842
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) -8,4
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 518
1988 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 620.110
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 41,4
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 433.173
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) -1,2
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 434
1987 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 438.486
İl Payı (%) 0,6
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 503
İl Payı (%) 0,6
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 438.486