Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

Yıllara göre Erzurum ili için gayri safi yurtiçi hasıla değerleri


2001 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 1.218.182.232
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 42,2
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 583.404
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 1,0
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.006
2000 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 856.611.768
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 55,4
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 577.505
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 3,5
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.364
1999 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 551.260.633
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 67,8
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 558.186
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 6,2
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.305
1998 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 328.462.457
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 86,4
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 525.382
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) -0,5
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.268
1997 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 176.254.378
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 98,4
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 527.935
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 4,3
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.154
1996 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 88.817.337
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 79,4
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 506.364
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 2,1
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.089
1995 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 49.500.759
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 98,3
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 496.144
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) -6,2
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.072
1994 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 24.957.149
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 85,3
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 529.213
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) -3,3
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 849
1993 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 13.467.863
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 79,4
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 547.089
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 5,1
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.205
1992 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 7.506.689
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 73,1
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 520.609
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 2,6
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.076
1991 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 4.337.367
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 68,0
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 507.190
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) -1,5
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.027
1990 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 2.582.131
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 87,4
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 514.740
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 7,7
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 980
1989 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 1.377.544
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 66,6
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 477.726
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) -3,8
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 643
1988 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 826.860
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 63,3
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 496.823
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) -1,9
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 579
1987 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 506.430
İl Payı (%) 0,7
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 580
İl Payı (%) 0,7
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 506.430