Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

Yıllara göre Edirne ili için gayri safi yurtiçi hasıla değerleri


2001 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 1.168.117.697
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 27,8
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 635.871
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) -16,0
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 964
2000 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 914.217.771
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 61,2
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 756.830
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 11,7
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.456
1999 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 567.002.126
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 29,5
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 677.591
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) -9,5
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.342
1998 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 437.991.245
İl Payı (%) 0,8
Gelişme Hızı (%) 109,2
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 748.719
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 17,0
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.690
1997 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 209.368.298
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 126,7
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 639.786
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 10,2
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.370
1996 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 92.344.187
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 80,8
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 580.364
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 4,6
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.132
1995 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 51.064.917
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 96,9
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 555.011
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 1,9
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.106
1994 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 25.935.650
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 101,1
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 544.805
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) -2,1
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 883
1993 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 12.894.052
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 74,2
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 556.352
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 6,1
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.154
1992 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 7.403.857
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 55,1
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 524.467
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) -2,2
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.061
1991 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 4.772.647
İl Payı (%) 0,8
Gelişme Hızı (%) 51,9
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 536.358
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 7,5
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.130
1990 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 3.142.106
İl Payı (%) 0,8
Gelişme Hızı (%) 72,1
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 498.877
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 0,6
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 1.193
1989 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 1.825.831
İl Payı (%) 0,8
Gelişme Hızı (%) 112,8
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 495.668
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) 8,8
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 852
1988 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 858.189
İl Payı (%) 0,7
Gelişme Hızı (%) 83,3
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 455.599
İl Payı (%) 0,6
Gelişme Hızı (%) -2,7
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 601
1987 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 468.254
İl Payı (%) 0,6
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 537
İl Payı (%) 0,6
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 468.254