Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

Yıllara göre Düzce ili için gayri safi yurtiçi hasıla değerleri


2001 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 438.383.770
İl Payı (%) 0,2
Gelişme Hızı (%) 36,1
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 313.306
İl Payı (%) 0,3
Gelişme Hızı (%) -9,3
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 362
2000 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 322.021.797
İl Payı (%) 0,3
Gelişme Hızı (%) -
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 345.581
İl Payı (%) 0,3
Gelişme Hızı (%) -
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 513