Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

Yıllara göre Amasya ili için gayri safi yurtiçi hasıla değerleri


2001 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 635.492.078
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 35,2
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 359.846
İl Payı (%) 0,3
Gelişme Hızı (%) -14,2
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 525
2000 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 470.003.417
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 41,1
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 419.322
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 3,8
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 748
1999 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 333.152.768
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 42,2
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 403.819
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -4,0
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 788
1998 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 234.267.931
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 94,2
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 420.574
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 8,9
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 904
1997 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 120.615.088
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 108,4
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 386.115
İl Payı (%) 0,3
Gelişme Hızı (%) 15,4
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 789
1996 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 57.876.058
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 85,3
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 334.536
İl Payı (%) 0,3
Gelişme Hızı (%) 2,2
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 709
1995 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 31.232.770
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 98,1
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 327.267
İl Payı (%) 0,3
Gelişme Hızı (%) 3,8
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 676
1994 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 15.766.400
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 85,8
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 315.139
İl Payı (%) 0,3
Gelişme Hızı (%) -8,5
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 537
1993 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 8.486.448
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 88,1
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 344.238
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 6,3
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 759
1992 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 4.512.192
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 68,3
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 323.797
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 0,2
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 646
1991 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 2.680.672
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 49,5
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 323.128
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -1,0
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 635
1990 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 1.793.546
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 73,3
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 326.300
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 2,2
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 681
1989 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 1.034.854
İl Payı (%) 0,5
Gelişme Hızı (%) 100,1
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 319.164
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 7,1
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 483
1988 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 517.183
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) 71,8
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 298.033
İl Payı (%) 0,4
Gelişme Hızı (%) -1,0
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 362
1987 Cari Fiyatlarla (000.000 TL) 300.958
İl Payı (%) 0,4
Cari Fiyatlarla (000.000 $) 345
İl Payı (%) 0,4
1987 Fiyatlarıyla (000.000 TL) 300.958