Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2007 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 32.759.364.807 17,2 7,8
a. Çiftçilik ve hayvancılık 31.919.800.204 16,7 8,0
b. Ormancılık 442.675.181 0,2 -2,0
c. Balıkçılık 396.889.422 0,2 1,9
Sanayi Sanayi 42.365.318.366 22,2 5,7
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 3.448.149.949 1,8 16,3
b. İmalat sanayi 32.529.581.294 17,0 1,2
c. Elektrik gaz ve su 6.387.587.123 3,3 28,8
İnşaat sanayi 11.127.328.119 5,8 16,0
Ticaret Ticaret 37.613.634.736 19,7 1,6
a. Toptan ve perakende ticaret 30.824.216.540 16,1 3,9
b. Otel ve lokanta hizmetleri 6.789.418.196 3,6 -7,4
Ulaştırma ve haberleşme 23.861.248.531 12,5 5,8
Mali müesseseler 7.663.567.371 4,0 13,0
Konut sahipliği 8.522.397.282 4,5 20,9
Serbest meslek ve hizmetler 6.843.383.329 3,6 7,5
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 3.810.380.998 2,0 6,6
Devlet hizmetleri 15.546.358.013 8,1 13,5
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 584.168.147 0,3 10,0
İthalat vergileri 7.557.298.980 4,0 1,6
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 190.633.686.682 99,8 7,2
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 356.239.035 0,2 -279,1
a. Dış alemden gelen 4.763.421.191 2,5 14,6
b. (Eksi) Dış aleme giden 4.407.182.156 2,3 1,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 190.989.925.717 100,0 7,5