Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2007 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 6.859.810.923 4,6 5,8
a. Çiftçilik ve hayvancılık 6.061.279.126 4,1 5,2
b. Ormancılık 475.202.703 0,3 10,2
c. Balıkçılık 323.329.094 0,2 10,7
Sanayi Sanayi 41.021.096.210 27,7 9,4
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 2.088.189.259 1,4 22,3
b. İmalat sanayi 33.165.408.254 22,4 6,2
c. Elektrik gaz ve su 5.767.498.697 3,9 26,0
İnşaat sanayi 9.147.956.352 6,2 29,2
Ticaret Ticaret 29.753.917.826 20,1 6,4
a. Toptan ve perakende ticaret 25.117.057.166 16,9 6,4
b. Otel ve lokanta hizmetleri 4.636.860.660 3,1 6,6
Ulaştırma ve haberleşme 21.265.899.166 14,3 10,4
Mali müesseseler 8.446.517.438 5,7 20,6
Konut sahipliği 8.130.818.676 5,5 22,8
Serbest meslek ve hizmetler 5.071.538.131 3,4 11,6
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 4.383.291.882 3,0 8,0
Devlet hizmetleri 15.394.972.773 10,4 11,6
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 212.249.551 0,1 -0,3
İthalat vergileri 7.207.801.542 4,9 -2,4
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 148.129.286.707 99,9 10,7
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 162.666.857 0,1 -28,8
a. Dış alemden gelen 3.949.649.275 2,7 -0,2
b. (Eksi) Dış aleme giden 3.786.982.418 2,6 1,6
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 148.291.953.564 100,0 10,6