Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2007 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 5.108.514.941 4,0 12,6
a. Çiftçilik ve hayvancılık 3.697.345.720 2,9 13,2
b. Ormancılık 512.651.433 0,4 16,9
c. Balıkçılık 898.517.788 0,7 8,4
Sanayi Sanayi 34.438.617.317 26,7 21,9
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 1.116.911.156 0,9 22,0
b. İmalat sanayi 28.798.599.286 22,3 20,9
c. Elektrik gaz ve su 4.523.106.875 3,5 28,8
İnşaat sanayi 7.325.573.255 5,7 41,5
Ticaret Ticaret 25.320.555.142 19,6 20,8
a. Toptan ve perakende ticaret 21.643.645.201 16,8 21,3
b. Otel ve lokanta hizmetleri 3.676.909.941 2,8 17,7
Ulaştırma ve haberleşme 18.679.525.360 14,5 16,9
Mali müesseseler 7.228.841.748 5,6 18,2
Konut sahipliği 7.785.545.466 6,0 22,4
Serbest meslek ve hizmetler 4.341.117.167 3,4 18,9
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 3.230.035.971 2,5 29,6
Devlet hizmetleri 15.735.730.108 12,2 18,4
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 482.662.200 0,4 18,9
İthalat vergileri 6.232.339.345 4,8 13,0
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 129.448.986.078 100,2 20,1
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -265.753.564 -0,2 3,2
a. Dış alemden gelen 4.737.010.571 3,7 44,1
b. (Eksi) Dış aleme giden 5.002.764.135 3,9 41,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 129.183.232.514 100,0 20,2