Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2006 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 11.670.616.455 7,5 13,9
a. Çiftçilik ve hayvancılık 10.172.902.401 6,5 14,1
b. Ormancılık 595.908.617 0,4 5,3
c. Balıkçılık 901.805.437 0,6 17,5
Sanayi Sanayi 41.425.371.405 26,5 18,1
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 2.693.522.400 1,7 6,6
b. İmalat sanayi 34.418.134.101 22,0 19,4
c. Elektrik gaz ve su 4.313.714.904 2,8 15,7
İnşaat sanayi 8.727.195.014 5,6 40,1
Ticaret Ticaret 31.789.729.211 20,3 17,3
a. Toptan ve perakende ticaret 26.668.087.819 17,0 19,5
b. Otel ve lokanta hizmetleri 5.121.641.392 3,3 6,9
Ulaştırma ve haberleşme 23.105.218.800 14,8 11,4
Mali müesseseler 6.912.849.199 4,4 22,0
Konut sahipliği 7.470.393.084 4,8 22,7
Serbest meslek ve hizmetler 5.420.516.170 3,5 18,4
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 4.576.887.943 2,9 37,1
Devlet hizmetleri 14.162.909.664 9,0 13,6
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 3.536.321.396 2,3 100,6
İthalat vergileri 7.212.763.232 4,6 15,5
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 156.856.995.687 100,2 18,1
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -310.369.676 -0,2 -537,2
a. Dış alemden gelen 3.864.078.662 2,5 28,3
b. (Eksi) Dış aleme giden 4.174.448.338 2,7 41,9
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 156.546.626.011 100,0 17,8