Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2006 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 30.393.226.110 17,1 4,6
a. Çiftçilik ve hayvancılık 29.551.900.287 16,6 4,3
b. Ormancılık 451.752.422 0,3 18,4
c. Balıkçılık 389.573.401 0,2 16,3
Sanayi Sanayi 40.081.052.805 22,6 24,4
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 2.964.875.279 1,7 27,1
b. İmalat sanayi 32.156.870.754 18,1 25,5
c. Elektrik gaz ve su 4.959.306.772 2,8 16,1
İnşaat sanayi 9.590.908.351 5,4 47,0
Ticaret Ticaret 37.007.907.476 20,8 21,6
a. Toptan ve perakende ticaret 29.673.329.614 16,7 21,3
b. Otel ve lokanta hizmetleri 7.334.577.862 4,1 23,1
Ulaştırma ve haberleşme 22.550.354.133 12,7 15,6
Mali müesseseler 6.780.196.223 3,8 50,0
Konut sahipliği 7.048.878.167 4,0 22,8
Serbest meslek ve hizmetler 6.364.047.943 3,6 19,7
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 3.574.466.227 2,0 34,6
Devlet hizmetleri 13.691.650.204 7,7 8,4
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 531.019.590 0,3 -2,7
İthalat vergileri 7.441.004.950 4,2 32,4
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 177.905.779.725 100,1 19,0
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -198.911.120 -0,1 -1.913,5
a. Dış alemden gelen 4.155.083.097 2,3 29,1
b. (Eksi) Dış aleme giden 4.353.994.217 2,5 35,7
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 177.706.868.605 100,0 18,9