Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2006 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 6.484.919.243 4,8 3,4
a. Çiftçilik ve hayvancılık 5.761.903.578 4,3 2,7
b. Ormancılık 431.025.978 0,3 4,0
c. Balıkçılık 291.989.687 0,2 17,6
Sanayi Sanayi 37.503.962.376 28,0 22,7
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 1.707.431.937 1,3 25,4
b. İmalat sanayi 31.219.150.521 23,3 24,0
c. Elektrik gaz ve su 4.577.379.918 3,4 14,1
İnşaat sanayi 7.080.032.044 5,3 43,3
Ticaret Ticaret 27.952.750.026 20,9 19,6
a. Toptan ve perakende ticaret 23.604.009.527 17,6 21,3
b. Otel ve lokanta hizmetleri 4.348.740.499 3,2 11,0
Ulaştırma ve haberleşme 19.262.790.452 14,4 15,4
Mali müesseseler 7.003.768.494 5,2 14,1
Konut sahipliği 6.620.026.563 4,9 23,1
Serbest meslek ve hizmetler 4.546.178.740 3,4 20,3
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 4.058.603.594 3,0 6,3
Devlet hizmetleri 13.799.540.761 10,3 22,9
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 212.810.609 0,2 26,1
İthalat vergileri 7.382.675.457 5,5 34,1
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 133.790.851.171 99,8 21,4
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 228.622.531 0,2 -132,2
a. Dış alemden gelen 3.957.022.560 3,0 55,6
b. (Eksi) Dış aleme giden 3.728.400.029 2,8 14,6
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 134.019.473.702 100,0 22,4