Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2006 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 4.535.281.736 4,2 3,2
a. Çiftçilik ve hayvancılık 3.267.617.356 3,0 -0,7
b. Ormancılık 438.612.480 0,4 11,0
c. Balıkçılık 829.051.900 0,8 17,0
Sanayi Sanayi 28.253.700.573 26,3 9,5
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 915.500.947 0,9 23,4
b. İmalat sanayi 23.826.470.686 22,2 10,2
c. Elektrik gaz ve su 3.511.728.940 3,3 1,8
İnşaat sanayi 5.177.671.932 4,8 43,0
Ticaret Ticaret 20.968.418.491 19,5 11,3
a. Toptan ve perakende ticaret 17.843.659.296 16,6 11,7
b. Otel ve lokanta hizmetleri 3.124.759.195 2,9 9,1
Ulaştırma ve haberleşme 15.984.870.362 14,9 8,7
Mali müesseseler 6.114.202.196 5,7 18,6
Konut sahipliği 6.362.283.126 5,9 22,7
Serbest meslek ve hizmetler 3.651.249.369 3,4 12,6
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 2.492.311.706 2,3 -6,5
Devlet hizmetleri 13.291.267.840 12,4 16,6
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 405.969.621 0,4 -21,9
İthalat vergileri 5.516.000.742 5,1 23,4
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 107.768.604.282 100,2 13,8
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -257.610.464 -0,2 49,5
a. Dış alemden gelen 3.286.519.479 3,1 4,9
b. (Eksi) Dış aleme giden 3.544.129.943 3,3 7,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 107.510.993.818 100,0 13,8