Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2006 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 53.084.043.544 9,2 6,3
a. Çiftçilik ve hayvancılık 48.754.323.622 8,5 5,7
b. Ormancılık 1.917.299.497 0,3 9,1
c. Balıkçılık 2.412.420.425 0,4 17,2
Sanayi Sanayi 147.264.087.159 25,6 19,1
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 8.281.330.563 1,4 18,9
b. İmalat sanayi 121.620.626.062 21,1 20,1
c. Elektrik gaz ve su 17.362.130.534 3,0 12,3
İnşaat sanayi 30.575.807.341 5,3 43,5
Ticaret Ticaret 117.718.805.204 20,4 18,0
a. Toptan ve perakende ticaret 97.789.086.256 17,0 19,0
b. Otel ve lokanta hizmetleri 19.929.718.948 3,5 13,7
Ulaştırma ve haberleşme 80.903.233.747 14,1 12,9
Mali müesseseler 26.811.016.112 4,7 24,8
Konut sahipliği 27.501.580.940 4,8 22,8
Serbest meslek ve hizmetler 19.981.992.222 3,5 18,1
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 14.702.269.469 2,6 17,8
Devlet hizmetleri 54.945.368.469 9,5 15,1
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 4.686.121.215 0,8 56,4
İthalat vergileri 27.552.444.381 4,8 26,2
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 576.322.230.865 100,1 18,3
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -538.268.729 -0,1 -32,8
a. Dış alemden gelen 15.262.703.798 2,7 28,2
b. (Eksi) Dış aleme giden 15.800.972.527 2,7 24,3
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 575.783.962.136 100,0 18,4