Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2005 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 10.246.255.377 7,7 1,6
a. Çiftçilik ve hayvancılık 8.913.128.407 6,7 1,2
b. Ormancılık 565.907.366 0,4 -6,5
c. Balıkçılık 767.219.604 0,6 13,6
Sanayi Sanayi 35.078.181.541 26,4 16,1
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 2.526.756.473 1,9 48,1
b. İmalat sanayi 28.823.063.007 21,7 15,2
c. Elektrik gaz ve su 3.728.362.061 2,8 7,2
İnşaat sanayi 6.228.863.687 4,7 30,1
Ticaret Ticaret 27.104.324.705 20,4 10,7
a. Toptan ve perakende ticaret 22.312.625.114 16,8 11,8
b. Otel ve lokanta hizmetleri 4.791.699.591 3,6 5,6
Ulaştırma ve haberleşme 20.741.186.459 15,6 16,1
Mali müesseseler 5.667.541.237 4,3 -23,2
Konut sahipliği 6.089.359.622 4,6 23,1
Serbest meslek ve hizmetler 4.576.512.781 3,4 11,7
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 3.338.357.362 2,5 2,9
Devlet hizmetleri 12.462.020.546 9,4 7,2
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 1.762.738.829 1,3 -24,2
İthalat vergileri 6.244.091.233 4,7 16,1
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 132.862.718.655 99,9 10,8
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 70.994.926 0,1 -115,9
a. Dış alemden gelen 3.012.667.288 2,3 18,3
b. (Eksi) Dış aleme giden 2.941.672.362 2,2 -1,7
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 132.933.713.582 100,0 11,2