Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2005 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 29.044.440.142 19,4 4,4
a. Çiftçilik ve hayvancılık 28.327.913.573 19,0 4,3
b. Ormancılık 381.588.745 0,3 3,0
c. Balıkçılık 334.937.824 0,2 8,7
Sanayi Sanayi 32.222.285.731 21,6 14,4
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 2.332.710.683 1,6 25,0
b. İmalat sanayi 25.617.992.988 17,1 14,4
c. Elektrik gaz ve su 4.271.582.060 2,9 9,6
İnşaat sanayi 6.523.039.908 4,4 42,4
Ticaret Ticaret 30.426.117.860 20,4 10,1
a. Toptan ve perakende ticaret 24.466.003.760 16,4 10,6
b. Otel ve lokanta hizmetleri 5.960.114.100 4,0 7,8
Ulaştırma ve haberleşme 19.512.021.417 13,1 15,0
Mali müesseseler 4.520.912.675 3,0 -16,5
Konut sahipliği 5.739.386.755 3,8 22,7
Serbest meslek ve hizmetler 5.314.833.955 3,6 11,2
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 2.655.621.268 1,8 1,1
Devlet hizmetleri 12.632.759.918 8,5 19,3
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 545.975.026 0,4 -6,8
İthalat vergileri 5.618.597.824 3,8 13,3
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 149.444.749.943 100,0 11,9
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 10.968.557 0,0 -103,9
a. Dış alemden gelen 3.218.958.183 2,2 23,2
b. (Eksi) Dış aleme giden 3.207.989.626 2,1 10,9
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 149.455.718.500 100,0 12,1