Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2005 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 6.273.029.079 5,7 -2,9
a. Çiftçilik ve hayvancılık 5.610.216.404 5,1 -3,9
b. Ormancılık 414.436.676 0,4 1,7
c. Balıkçılık 248.375.999 0,2 16,3
Sanayi Sanayi 30.559.461.561 27,9 14,6
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 1.361.588.466 1,2 30,3
b. İmalat sanayi 25.186.146.611 23,0 14,7
c. Elektrik gaz ve su 4.011.726.484 3,7 9,3
İnşaat sanayi 4.940.290.445 4,5 44,1
Ticaret Ticaret 23.373.157.179 21,3 13,0
a. Toptan ve perakende ticaret 19.453.858.657 17,8 12,8
b. Otel ve lokanta hizmetleri 3.919.298.522 3,6 14,4
Ulaştırma ve haberleşme 16.689.474.606 15,2 14,0
Mali müesseseler 6.139.515.186 5,6 52,7
Konut sahipliği 5.379.786.712 4,9 20,4
Serbest meslek ve hizmetler 3.780.134.298 3,5 16,2
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 3.818.065.469 3,5 37,1
Devlet hizmetleri 11.230.127.732 10,3 11,3
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 168.709.944 0,2 8,8
İthalat vergileri 5.503.882.760 5,0 15,3
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 110.219.504.033 100,6 15,0
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -710.973.395 -0,6 265,5
a. Dış alemden gelen 2.543.401.720 2,3 0,2
b. (Eksi) Dış aleme giden 3.254.375.115 3,0 19,1
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 109.508.530.638 100,0 14,5