Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2005 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 4.393.605.887 4,6 9,2
a. Çiftçilik ve hayvancılık 3.289.978.848 3,5 5,7
b. Ormancılık 394.992.593 0,4 23,7
c. Balıkçılık 708.634.446 0,7 20,2
Sanayi Sanayi 25.809.075.301 27,3 17,2
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 741.656.633 0,8 33,1
b. İmalat sanayi 21.618.799.459 22,9 18,6
c. Elektrik gaz ve su 3.448.619.209 3,6 6,7
İnşaat sanayi 3.619.579.924 3,8 40,0
Ticaret Ticaret 18.836.359.940 19,9 18,4
a. Toptan ve perakende ticaret 15.972.078.883 16,9 18,7
b. Otel ve lokanta hizmetleri 2.864.281.057 3,0 16,8
Ulaştırma ve haberleşme 14.711.906.136 15,6 17,3
Mali müesseseler 5.156.573.244 5,5 7,6
Konut sahipliği 5.184.975.728 5,5 20,5
Serbest meslek ve hizmetler 3.242.939.972 3,4 17,5
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 2.665.574.017 2,8 23,1
Devlet hizmetleri 11.394.692.216 12,1 11,2
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 519.537.593 0,5 11,9
İthalat vergileri 4.471.717.723 4,7 21,1
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 94.675.389.647 100,2 16,6
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -172.320.093 -0,2 -73,9
a. Dış alemden gelen 3.132.878.781 3,3 33,8
b. (Eksi) Dış aleme giden 3.305.198.874 3,5 10,1
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 94.503.069.554 100,0 17,4