Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2005 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 49.957.330.485 10,3 3,2
a. Çiftçilik ve hayvancılık 46.141.237.232 9,5 2,8
b. Ormancılık 1.756.925.380 0,4 3,2
c. Balıkçılık 2.059.167.873 0,4 15,3
Sanayi Sanayi 123.669.004.134 25,4 15,5
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 6.962.712.255 1,4 34,6
b. İmalat sanayi 101.246.002.065 20,8 15,6
c. Elektrik gaz ve su 15.460.289.814 3,2 8,3
İnşaat sanayi 21.311.773.964 4,4 38,6
Ticaret Ticaret 99.739.959.684 20,5 12,4
a. Toptan ve perakende ticaret 82.204.566.414 16,9 13,0
b. Otel ve lokanta hizmetleri 17.535.393.270 3,6 10,0
Ulaştırma ve haberleşme 71.654.588.618 14,7 15,6
Mali müesseseler 21.484.542.342 4,4 -0,6
Konut sahipliği 22.393.508.817 4,6 21,7
Serbest meslek ve hizmetler 16.914.421.006 3,5 13,6
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 12.477.618.116 2,6 15,3
Devlet hizmetleri 47.719.600.412 9,8 12,2
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 2.996.961.392 0,6 -15,1
İthalat vergileri 21.838.289.540 4,5 16,1
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 487.202.362.278 100,2 13,2
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -801.330.005 -0,2 -49,3
a. Dış alemden gelen 11.907.905.972 2,4 18,6
b. (Eksi) Dış aleme giden 12.709.235.977 2,6 9,4
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 486.401.032.274 100,0 13,4