Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2004 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 10.086.952.019 8,4 24,3
a. Çiftçilik ve hayvancılık 8.806.015.656 7,4 21,9
b. Ormancılık 605.489.999 0,5 59,8
c. Balıkçılık 675.446.364 0,6 32,6
Sanayi Sanayi 30.206.708.996 25,3 20,4
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 1.706.115.107 1,4 36,9
b. İmalat sanayi 25.022.644.206 20,9 21,2
c. Elektrik gaz ve su 3.477.949.683 2,9 8,5
İnşaat sanayi 4.785.963.253 4,0 17,0
Ticaret Ticaret 24.486.648.319 20,5 26,6
a. Toptan ve perakende ticaret 19.949.236.641 16,7 25,0
b. Otel ve lokanta hizmetleri 4.537.411.678 3,8 34,3
Ulaştırma ve haberleşme 17.864.340.449 14,9 20,7
Mali müesseseler 7.379.980.895 6,2 52,1
Konut sahipliği 4.947.212.894 4,1 23,7
Serbest meslek ve hizmetler 4.097.037.550 3,4 23,8
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 3.244.273.432 2,7 49,9
Devlet hizmetleri 11.629.268.186 9,7 18,1
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 2.324.947.523 1,9 -5,6
İthalat vergileri 5.377.438.744 4,5 36,8
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 119.942.225.396 100,4 22,8
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -446.220.568 -0,4 -12,2
a. Dış alemden gelen 2.546.461.362 2,1 23,7
b. (Eksi) Dış aleme giden 2.992.681.930 2,5 16,6
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 119.496.004.828 100,0 23,0