Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2004 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 27.828.338.952 20,9 8,8
a. Çiftçilik ve hayvancılık 27.149.778.943 20,4 8,6
b. Ormancılık 370.544.527 0,3 11,1
c. Balıkçılık 308.015.482 0,2 27,8
Sanayi Sanayi 28.159.953.603 21,1 22,9
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 1.866.168.547 1,4 41,5
b. İmalat sanayi 22.396.356.169 16,8 25,0
c. Elektrik gaz ve su 3.897.428.887 2,9 6,0
İnşaat sanayi 4.579.901.148 3,4 22,3
Ticaret Ticaret 27.643.452.809 20,7 23,3
a. Toptan ve perakende ticaret 22.115.048.993 16,6 24,3
b. Otel ve lokanta hizmetleri 5.528.403.816 4,1 19,5
Ulaştırma ve haberleşme 16.969.161.208 12,7 14,0
Mali müesseseler 5.412.281.348 4,1 20,4
Konut sahipliği 4.678.677.338 3,5 24,9
Serbest meslek ve hizmetler 4.779.782.655 3,6 17,8
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 2.626.727.268 2,0 53,3
Devlet hizmetleri 10.587.660.052 7,9 11,9
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 585.937.529 0,4 11,0
İthalat vergileri 4.960.292.919 3,7 43,5
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 133.558.712.293 100,2 17,6
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -278.861.164 -0,2 -39,5
a. Dış alemden gelen 2.613.647.845 2,0 21,9
b. (Eksi) Dış aleme giden 2.892.509.009 2,2 11,0
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 133.279.851.129 100,0 17,8