Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2004 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 6.457.314.681 6,8 16,4
a. Çiftçilik ve hayvancılık 5.836.213.897 6,1 14,2
b. Ormancılık 407.450.746 0,4 43,6
c. Balıkçılık 213.650.038 0,2 37,1
Sanayi Sanayi 26.673.328.987 27,9 24,8
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 1.044.964.287 1,1 32,7
b. İmalat sanayi 21.957.983.653 23,0 26,6
c. Elektrik gaz ve su 3.670.381.047 3,8 13,0
İnşaat sanayi 3.429.339.195 3,6 22,7
Ticaret Ticaret 20.676.817.382 21,6 28,8
a. Toptan ve perakende ticaret 17.250.894.645 18,0 29,6
b. Otel ve lokanta hizmetleri 3.425.922.737 3,6 25,2
Ulaştırma ve haberleşme 14.636.272.068 15,3 16,4
Mali müesseseler 4.021.037.450 4,2 -16,5
Konut sahipliği 4.468.274.005 4,7 26,4
Serbest meslek ve hizmetler 3.251.845.492 3,4 20,3
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 2.784.876.345 2,9 28,4
Devlet hizmetleri 10.087.458.104 10,5 15,2
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 155.066.302 0,2 6,2
İthalat vergileri 4.772.406.194 5,0 41,8
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 95.844.283.515 100,2 20,6
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -194.539.125 -0,2 -72,0
a. Dış alemden gelen 2.538.496.923 2,7 19,4
b. (Eksi) Dış aleme giden 2.733.036.048 2,9 -3,1
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 95.649.744.390 100,0 21,4