Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2004 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 4.022.066.491 5,0 39,1
a. Çiftçilik ve hayvancılık 3.113.352.736 3,9 40,4
b. Ormancılık 319.338.037 0,4 17,4
c. Balıkçılık 589.375.718 0,7 46,7
Sanayi Sanayi 22.021.281.840 27,4 13,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 557.175.744 0,7 10,1
b. İmalat sanayi 18.232.641.320 22,6 13,8
c. Elektrik gaz ve su 3.231.464.776 4,0 10,9
İnşaat sanayi 2.585.466.383 3,2 27,2
Ticaret Ticaret 15.907.128.555 19,8 17,7
a. Toptan ve perakende ticaret 13.453.898.499 16,7 17,9
b. Otel ve lokanta hizmetleri 2.453.230.056 3,0 17,0
Ulaştırma ve haberleşme 12.539.388.771 15,6 8,4
Mali müesseseler 4.790.283.964 6,0 28,8
Konut sahipliği 4.304.388.268 5,3 27,6
Serbest meslek ve hizmetler 2.760.664.809 3,4 17,0
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 2.165.372.881 2,7 16,1
Devlet hizmetleri 10.244.096.913 12,7 20,6
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 464.150.258 0,6 -1,7
İthalat vergileri 3.692.712.394 4,6 23,0
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 81.166.255.765 100,8 17,6
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -659.513.085 -0,8 -53,5
a. Dış alemden gelen 2.341.491.216 2,9 12,2
b. (Eksi) Dış aleme giden 3.001.004.301 3,7 -14,4
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 80.506.742.680 100,0 19,1