Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2004 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 48.394.672.143 11,3 14,9
a. Çiftçilik ve hayvancılık 44.905.361.232 10,5 13,5
b. Ormancılık 1.702.823.309 0,4 34,3
c. Balıkçılık 1.786.487.602 0,4 36,6
Sanayi Sanayi 107.061.273.426 25,0 20,5
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 5.174.423.685 1,2 34,1
b. İmalat sanayi 87.609.625.348 20,4 21,8
c. Elektrik gaz ve su 14.277.224.393 3,3 9,5
İnşaat sanayi 15.380.669.979 3,6 21,5
Ticaret Ticaret 88.714.047.065 20,7 24,4
a. Toptan ve perakende ticaret 72.769.078.778 17,0 24,4
b. Otel ve lokanta hizmetleri 15.944.968.287 3,7 24,2
Ulaştırma ve haberleşme 62.009.162.496 14,5 15,2
Mali müesseseler 21.603.583.657 5,0 20,8
Konut sahipliği 18.398.552.505 4,3 25,6
Serbest meslek ve hizmetler 14.889.330.506 3,5 19,8
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 10.821.249.926 2,5 36,8
Devlet hizmetleri 42.548.483.255 9,9 16,4
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 3.530.101.612 0,8 -2,2
İthalat vergileri 18.802.850.251 4,4 36,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 430.511.476.969 100,4 19,7
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -1.579.133.942 -0,4 -48,8
a. Dış alemden gelen 10.040.097.346 2,3 19,3
b. (Eksi) Dış aleme giden 11.619.231.288 2,7 1,1
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 428.932.343.027 100,0 20,3