Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2003 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 8.113.766.331 8,3 11,6
a. Çiftçilik ve hayvancılık 7.225.488.946 7,4 10,5
b. Ormancılık 378.945.684 0,4 20,4
c. Balıkçılık 509.331.701 0,5 22,2
Sanayi Sanayi 25.088.514.645 25,8 20,1
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 1.245.885.137 1,3 31,2
b. İmalat sanayi 20.638.327.239 21,2 21,0
c. Elektrik gaz ve su 3.204.302.269 3,3 10,8
İnşaat sanayi 4.091.507.849 4,2 19,0
Ticaret Ticaret 19.343.934.426 19,9 18,8
a. Toptan ve perakende ticaret 15.964.882.018 16,4 19,3
b. Otel ve lokanta hizmetleri 3.379.052.408 3,5 16,6
Ulaştırma ve haberleşme 14.806.024.938 15,2 18,6
Mali müesseseler 4.851.752.887 5,0 -24,2
Konut sahipliği 3.998.999.529 4,1 24,3
Serbest meslek ve hizmetler 3.309.432.595 3,4 18,8
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 2.164.291.816 2,2 8,4
Devlet hizmetleri 9.849.576.975 10,1 21,7
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 2.464.096.077 2,5 165,2
İthalat vergileri 3.931.850.125 4,0 19,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 97.685.164.561 100,5 17,6
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -508.267.374 -0,5 -44,6
a. Dış alemden gelen 2.058.512.560 2,1 -5,7
b. (Eksi) Dış aleme giden 2.566.779.934 2,6 -17,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 97.176.897.187 100,0 18,3