Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2003 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 25.571.518.895 22,6 37,4
a. Çiftçilik ve hayvancılık 24.997.116.216 22,1 37,1
b. Ormancılık 333.387.195 0,3 57,8
c. Balıkçılık 241.015.484 0,2 43,8
Sanayi Sanayi 22.906.332.662 20,3 20,9
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 1.318.753.831 1,2 33,8
b. İmalat sanayi 17.911.105.963 15,8 21,0
c. Elektrik gaz ve su 3.676.472.868 3,3 16,4
İnşaat sanayi 3.743.596.900 3,3 5,8
Ticaret Ticaret 22.421.112.621 19,8 22,7
a. Toptan ve perakende ticaret 17.794.842.439 15,7 24,0
b. Otel ve lokanta hizmetleri 4.626.270.182 4,1 17,9
Ulaştırma ve haberleşme 14.890.501.229 13,2 23,2
Mali müesseseler 4.497.086.590 4,0 52,2
Konut sahipliği 3.746.291.585 3,3 25,3
Serbest meslek ve hizmetler 4.057.079.698 3,6 26,8
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 1.713.455.491 1,5 -46,6
Devlet hizmetleri 9.464.470.685 8,4 37,8
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 527.937.949 0,5 17,9
İthalat vergileri 3.456.784.954 3,1 21,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 113.569.258.277 100,4 29,7
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -461.303.311 -0,4 -3,6
a. Dış alemden gelen 2.144.773.415 1,9 0,6
b. (Eksi) Dış aleme giden 2.606.076.726 2,3 -0,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 113.107.954.966 100,0 29,9