Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2003 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 5.549.408.279 7,0 39,0
a. Çiftçilik ve hayvancılık 5.109.760.240 6,5 39,7
b. Ormancılık 283.807.538 0,4 25,5
c. Balıkçılık 155.840.501 0,2 43,6
Sanayi Sanayi 21.377.955.494 27,1 27,9
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 787.523.014 1,0 29,7
b. İmalat sanayi 17.342.020.190 22,0 30,7
c. Elektrik gaz ve su 3.248.412.290 4,1 14,5
İnşaat sanayi 2.794.401.118 3,5 7,9
Ticaret Ticaret 16.051.815.487 20,4 30,8
a. Toptan ve perakende ticaret 13.315.842.588 16,9 33,4
b. Otel ve lokanta hizmetleri 2.735.972.899 3,5 19,5
Ulaştırma ve haberleşme 12.577.903.052 16,0 33,7
Mali müesseseler 4.815.473.903 6,1 2.022,1
Konut sahipliği 3.534.712.793 4,5 26,3
Serbest meslek ve hizmetler 2.703.614.923 3,4 30,0
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 2.168.906.811 2,8 11,0
Devlet hizmetleri 8.755.289.212 11,1 30,9
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 146.019.091 0,2 57,6
İthalat vergileri 3.366.732.575 4,3 39,5
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 79.504.419.116 100,9 38,7
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -695.478.374 -0,9 69,4
a. Dış alemden gelen 2.125.406.631 2,7 8,3
b. (Eksi) Dış aleme giden 2.820.885.005 3,6 18,9
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 78.808.940.742 100,0 38,5