Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2003 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 2.891.552.124 4,3 28,6
a. Çiftçilik ve hayvancılık 2.217.813.126 3,3 22,2
b. Ormancılık 271.998.673 0,4 69,8
c. Balıkçılık 401.740.325 0,6 47,0
Sanayi Sanayi 19.440.437.562 28,8 44,2
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 505.925.491 0,7 36,1
b. İmalat sanayi 16.019.343.126 23,7 50,6
c. Elektrik gaz ve su 2.915.168.945 4,3 18,1
İnşaat sanayi 2.032.500.348 3,0 11,0
Ticaret Ticaret 13.512.897.798 20,0 48,4
a. Toptan ve perakende ticaret 11.415.799.923 16,9 51,1
b. Otel ve lokanta hizmetleri 2.097.097.875 3,1 35,1
Ulaştırma ve haberleşme 11.571.742.040 17,1 47,4
Mali müesseseler 3.720.330.984 5,5 10,6
Konut sahipliği 3.373.021.143 5,0 28,1
Serbest meslek ve hizmetler 2.358.962.107 3,5 39,7
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 1.865.092.921 2,8 99,2
Devlet hizmetleri 8.492.140.199 12,6 37,2
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 472.330.033 0,7 142,8
İthalat vergileri 3.003.262.573 4,4 50,9
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 69.004.083.990 102,1 39,0
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -1.416.988.663 -2,1 92,9
a. Dış alemden gelen 2.086.950.186 3,1 19,2
b. (Eksi) Dış aleme giden 3.503.938.849 5,2 40,9
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 67.587.095.327 100,0 38,2