Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2003 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 42.126.245.629 11,8 31,2
a. Çiftçilik ve hayvancılık 39.550.178.528 11,1 30,8
b. Ormancılık 1.268.139.090 0,4 39,0
c. Balıkçılık 1.307.928.011 0,4 35,4
Sanayi Sanayi 88.813.240.363 24,9 26,8
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 3.858.087.473 1,1 32,4
b. İmalat sanayi 71.910.796.518 20,2 29,0
c. Elektrik gaz ve su 13.044.356.372 3,7 14,9
İnşaat sanayi 12.662.006.215 3,5 11,1
Ticaret Ticaret 71.329.760.332 20,0 27,5
a. Toptan ve perakende ticaret 58.491.366.968 16,4 29,2
b. Otel ve lokanta hizmetleri 12.838.393.364 3,6 20,4
Ulaştırma ve haberleşme 53.846.171.259 15,1 28,8
Mali müesseseler 17.884.644.364 5,0 38,2
Konut sahipliği 14.653.025.050 4,1 25,9
Serbest meslek ve hizmetler 12.429.089.323 3,5 27,4
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 7.911.747.039 2,2 -2,3
Devlet hizmetleri 36.561.477.071 10,3 31,3
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 3.610.383.150 1,0 117,0
İthalat vergileri 13.758.630.227 3,9 30,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 359.762.925.944 100,9 29,6
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -3.082.037.722 -0,9 21,3
a. Dış alemden gelen 8.415.642.792 2,4 4,8
b. (Eksi) Dış aleme giden 11.497.680.514 3,2 8,8
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 356.680.888.222 100,0 29,7