Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2002 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 7.267.821.167 8,8 53,0
a. Çiftçilik ve hayvancılık 6.536.444.599 8,0 51,1
b. Ormancılık 314.649.246 0,4 122,8
c. Balıkçılık 416.727.322 0,5 46,9
Sanayi Sanayi 20.892.074.696 25,4 40,1
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 949.607.574 1,2 31,3
b. İmalat sanayi 17.050.497.565 20,8 42,8
c. Elektrik gaz ve su 2.891.969.557 3,5 28,7
İnşaat sanayi 3.438.419.503 4,2 26,0
Ticaret Ticaret 16.275.953.763 19,8 45,8
a. Toptan ve perakende ticaret 13.377.575.006 16,3 48,2
b. Otel ve lokanta hizmetleri 2.898.378.757 3,5 35,9
Ulaştırma ve haberleşme 12.480.598.449 15,2 37,5
Mali müesseseler 6.400.225.656 7,8 178,6
Konut sahipliği 3.217.330.526 3,9 32,6
Serbest meslek ve hizmetler 2.786.367.179 3,4 41,4
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 1.996.579.166 2,4 -11,4
Devlet hizmetleri 8.093.346.928 9,9 39,8
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 929.102.986 1,1 84,3
İthalat vergileri 3.284.297.493 4,0 56,4
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 83.068.959.180 101,1 49,8
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -917.947.120 -1,1 30,3
a. Dış alemden gelen 2.183.546.541 2,7 -4,9
b. (Eksi) Dış aleme giden 3.101.493.661 3,8 3,3
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 82.151.012.060 100,0 50,0