Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2002 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 18.606.729.294 21,4 50,0
a. Çiftçilik ve hayvancılık 18.227.914.689 20,9 50,4
b. Ormancılık 211.243.404 0,2 64,8
c. Balıkçılık 167.571.201 0,2 10,4
Sanayi Sanayi 18.947.975.791 21,8 48,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 985.394.778 1,1 37,0
b. İmalat sanayi 14.804.370.492 17,0 48,9
c. Elektrik gaz ve su 3.158.210.521 3,6 49,3
İnşaat sanayi 3.539.490.953 4,1 21,1
Ticaret Ticaret 18.280.516.866 21,0 46,5
a. Toptan ve perakende ticaret 14.356.254.101 16,5 50,2
b. Otel ve lokanta hizmetleri 3.924.262.765 4,5 34,5
Ulaştırma ve haberleşme 12.085.640.029 13,9 45,5
Mali müesseseler 2.953.861.723 3,4 13,4
Konut sahipliği 2.988.843.897 3,4 36,2
Serbest meslek ve hizmetler 3.200.309.024 3,7 44,7
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 3.208.718.148 3,7 -13,0
Devlet hizmetleri 6.868.995.771 7,9 43,6
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 447.673.392 0,5 135,1
İthalat vergileri 2.839.473.362 3,3 56,8
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 87.550.791.954 100,5 48,4
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -478.468.782 -0,5 26,4
a. Dış alemden gelen 2.132.991.220 2,4 14,3
b. (Eksi) Dış aleme giden 2.611.460.002 3,0 16,3
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 87.072.323.172 100,0 48,5