Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2002 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 3.992.532.892 7,0 44,1
a. Çiftçilik ve hayvancılık 3.657.949.761 6,4 43,4
b. Ormancılık 226.078.003 0,4 103,0
c. Balıkçılık 108.505.128 0,2 0,2
Sanayi Sanayi 16.714.121.457 29,4 57,9
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 607.234.956 1,1 31,1
b. İmalat sanayi 13.269.597.401 23,3 55,1
c. Elektrik gaz ve su 2.837.289.100 5,0 81,4
İnşaat sanayi 2.588.996.554 4,5 20,6
Ticaret Ticaret 12.271.436.174 21,6 47,2
a. Toptan ve perakende ticaret 9.982.133.668 17,5 52,0
b. Otel ve lokanta hizmetleri 2.289.302.506 4,0 29,5
Ulaştırma ve haberleşme 9.406.020.199 16,5 48,7
Mali müesseseler 226.916.096 0,4 -84,8
Konut sahipliği 2.798.967.786 4,9 39,8
Serbest meslek ve hizmetler 2.078.908.510 3,7 49,6
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 1.953.970.100 3,4 -8,6
Devlet hizmetleri 6.687.936.068 11,8 56,2
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 92.660.719 0,2 16,2
İthalat vergileri 2.413.685.973 4,2 57,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 57.318.212.328 100,7 47,7
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -410.637.170 -0,7 -47,9
a. Dış alemden gelen 1.962.281.229 3,4 13,4
b. (Eksi) Dış aleme giden 2.372.918.399 4,2 -5,8
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 56.907.575.158 100,0 49,7