Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2002 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 2.247.786.451 4,6 40,8
a. Çiftçilik ve hayvancılık 1.814.309.623 3,7 43,7
b. Ormancılık 160.144.172 0,3 25,0
c. Balıkçılık 273.332.656 0,6 33,3
Sanayi Sanayi 13.480.163.727 27,6 77,2
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 371.839.991 0,8 61,8
b. İmalat sanayi 10.639.933.435 21,8 69,1
c. Elektrik gaz ve su 2.468.390.301 5,0 126,8
İnşaat sanayi 1.831.791.304 3,7 26,9
Ticaret Ticaret 9.107.283.126 18,6 67,7
a. Toptan ve perakende ticaret 7.555.103.225 15,4 65,8
b. Otel ve lokanta hizmetleri 1.552.179.901 3,2 77,8
Ulaştırma ve haberleşme 7.848.384.426 16,0 76,4
Mali müesseseler 3.363.719.594 6,9 1.277,4
Konut sahipliği 2.632.638.370 5,4 40,9
Serbest meslek ve hizmetler 1.688.007.003 3,5 65,4
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 936.291.627 1,9 -72,9
Devlet hizmetleri 6.188.103.913 12,7 68,5
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 194.562.382 0,4 35,3
İthalat vergileri 1.989.945.352 4,1 75,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 49.636.094.021 101,5 97,3
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -734.638.458 -1,5 1.200,8
a. Dış alemden gelen 1.751.504.932 3,6 11,1
b. (Eksi) Dış aleme giden 2.486.143.390 5,1 52,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 48.901.455.563 100,0 94,8