Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2002 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 32.114.869.804 11,7 49,2
a. Çiftçilik ve hayvancılık 30.236.618.672 11,0 49,2
b. Ormancılık 912.114.825 0,3 79,2
c. Balıkçılık 966.136.307 0,4 29,0
Sanayi Sanayi 70.034.335.671 25,5 52,6
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 2.914.077.299 1,1 36,5
b. İmalat sanayi 55.764.398.893 20,3 51,8
c. Elektrik gaz ve su 11.355.859.479 4,1 61,9
İnşaat sanayi 11.398.698.314 4,1 23,4
Ticaret Ticaret 55.935.189.929 20,3 49,5
a. Toptan ve perakende ticaret 45.271.066.000 16,5 52,4
b. Otel ve lokanta hizmetleri 10.664.123.929 3,9 38,6
Ulaştırma ve haberleşme 41.820.643.103 15,2 48,5
Mali müesseseler 12.944.723.069 4,7 95,0
Konut sahipliği 11.637.780.579 4,2 37,0
Serbest meslek ve hizmetler 9.753.591.716 3,5 48,0
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 8.095.559.041 2,9 -29,8
Devlet hizmetleri 27.838.382.680 10,1 50,3
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 1.663.999.479 0,6 81,3
İthalat vergileri 10.527.402.180 3,8 60,1
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 277.574.057.483 100,9 55,6
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -2.541.691.530 -0,9 31,8
a. Dış alemden gelen 8.030.323.922 2,9 7,5
b. (Eksi) Dış aleme giden 10.572.015.452 3,8 12,5
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 275.032.365.953 100,0 55,8