Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2001 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 4.751.102.913 8,7 -0,9
a. Çiftçilik ve hayvancılık 4.326.178.751 7,9 -3,1
b. Ormancılık 141.246.467 0,3 14,5
c. Balıkçılık 283.677.695 0,5 36,4
Sanayi Sanayi 14.909.554.911 27,2 73,8
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 723.124.866 1,3 54,9
b. İmalat sanayi 11.939.542.035 21,8 68,2
c. Elektrik gaz ve su 2.246.888.010 4,1 121,7
İnşaat sanayi 2.729.920.043 5,0 47,6
Ticaret Ticaret 11.160.643.749 20,4 54,3
a. Toptan ve perakende ticaret 9.027.774.856 16,5 50,2
b. Otel ve lokanta hizmetleri 2.132.868.893 3,9 74,6
Ulaştırma ve haberleşme 9.077.136.643 16,6 76,7
Mali müesseseler 2.297.177.794 4,2 193,9
Konut sahipliği 2.426.511.680 4,4 44,6
Serbest meslek ve hizmetler 1.971.137.737 3,6 56,8
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 2.253.475.357 4,1 194,6
Devlet hizmetleri 5.788.988.379 10,6 60,8
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 504.138.698 0,9 83,0
İthalat vergileri 2.099.784.460 3,8 40,2
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 55.462.621.650 101,3 54,4
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -704.743.325 -1,3 -441,2
a. Dış alemden gelen 2.296.603.325 4,2 43,4
b. (Eksi) Dış aleme giden 3.001.346.650 5,5 115,2
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 54.757.878.325 100,0 51,6