Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2001 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 12.403.517.599 21,2 33,2
a. Çiftçilik ve hayvancılık 12.123.506.417 20,7 33,6
b. Ormancılık 128.205.737 0,2 7,7
c. Balıkçılık 151.805.445 0,3 28,3
Sanayi Sanayi 12.779.250.964 21,8 66,4
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 719.161.274 1,2 54,9
b. İmalat sanayi 9.944.602.704 17,0 60,9
c. Elektrik gaz ve su 2.115.486.986 3,6 104,5
İnşaat sanayi 2.921.764.632 5,0 41,9
Ticaret Ticaret 12.477.476.527 21,3 58,0
a. Toptan ve perakende ticaret 9.559.062.683 16,3 49,9
b. Otel ve lokanta hizmetleri 2.918.413.844 5,0 91,9
Ulaştırma ve haberleşme 8.307.409.866 14,2 68,1
Mali müesseseler 2.605.138.124 4,4 88,9
Konut sahipliği 2.194.553.657 3,7 46,2
Serbest meslek ve hizmetler 2.211.276.324 3,8 52,7
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 3.688.181.779 6,3 343,4
Devlet hizmetleri 4.784.625.204 8,2 47,5
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 190.414.375 0,3 110,5
İthalat vergileri 1.810.421.248 3,1 29,0
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 58.997.666.741 100,6 47,0
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -378.403.409 -0,6 -196,1
a. Dış alemden gelen 1.866.762.119 3,2 34,1
b. (Eksi) Dış aleme giden 2.245.165.528 3,8 124,9
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 58.619.263.332 100,0 44,7