Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2001 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 2.770.459.738 7,3 25,0
a. Çiftçilik ve hayvancılık 2.550.813.190 6,7 26,1
b. Ormancılık 111.363.261 0,3 8,7
c. Balıkçılık 108.283.287 0,3 19,4
Sanayi Sanayi 10.583.717.837 27,8 48,1
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 463.255.230 1,2 55,2
b. İmalat sanayi 8.556.183.690 22,5 43,7
c. Elektrik gaz ve su 1.564.278.917 4,1 75,7
İnşaat sanayi 2.146.011.652 5,6 41,9
Ticaret Ticaret 8.333.855.828 21,9 46,3
a. Toptan ve perakende ticaret 6.566.212.256 17,3 39,4
b. Otel ve lokanta hizmetleri 1.767.643.572 4,7 79,0
Ulaştırma ve haberleşme 6.326.093.150 16,6 51,8
Mali müesseseler 1.492.866.513 3,9 33,5
Konut sahipliği 2.002.022.770 5,3 48,5
Serbest meslek ve hizmetler 1.389.260.534 3,7 43,5
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 2.137.822.867 5,6 106,4
Devlet hizmetleri 4.280.673.483 11,3 42,2
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 79.741.223 0,2 86,0
İthalat vergileri 1.530.861.072 4,0 22,0
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 38.797.740.933 102,1 41,4
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -788.860.738 -2,1 -881,5
a. Dış alemden gelen 1.730.574.033 4,6 47,4
b. (Eksi) Dış aleme giden 2.519.434.771 6,6 134,8
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 38.008.880.195 100,0 38,0