Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2001 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 1.595.962.402 6,4 31,1
a. Çiftçilik ve hayvancılık 1.262.769.925 5,0 25,8
b. Ormancılık 128.128.626 0,5 62,9
c. Balıkçılık 205.063.851 0,8 51,6
Sanayi Sanayi 7.608.938.703 30,3 35,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 229.885.620 0,9 18,8
b. İmalat sanayi 6.290.553.590 25,1 35,2
c. Elektrik gaz ve su 1.088.499.493 4,3 39,8
İnşaat sanayi 1.443.181.927 5,8 35,8
Ticaret Ticaret 5.431.024.959 21,6 33,2
a. Toptan ve perakende ticaret 4.557.957.917 18,2 33,2
b. Otel ve lokanta hizmetleri 873.067.042 3,5 33,4
Ulaştırma ve haberleşme 4.448.520.454 17,7 30,9
Mali müesseseler 244.204.520 1,0 -82,8
Konut sahipliği 1.868.809.266 7,4 50,0
Serbest meslek ve hizmetler 1.020.669.054 4,1 34,7
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 3.454.950.652 13,8 135,8
Devlet hizmetleri 3.671.437.031 14,6 32,1
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 143.768.349 0,6 110,4
İthalat vergileri 1.132.843.163 4,5 24,6
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 25.154.409.176 100,2 19,2
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -56.478.006 -0,2 -118,1
a. Dış alemden gelen 1.577.070.490 6,3 38,6
b. (Eksi) Dış aleme giden 1.633.548.496 6,5 97,6
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 25.097.931.170 100,0 17,2