Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2001 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 21.521.042.652 12,2 22,7
a. Çiftçilik ve hayvancılık 20.263.268.283 11,5 22,3
b. Ormancılık 508.944.091 0,3 20,2
c. Balıkçılık 748.830.278 0,4 35,6
Sanayi Sanayi 45.881.462.415 26,0 58,1
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 2.135.426.990 1,2 50,1
b. İmalat sanayi 36.730.882.019 20,8 53,8
c. Elektrik gaz ve su 7.015.153.406 4,0 88,7
İnşaat sanayi 9.240.878.254 5,2 42,5
Ticaret Ticaret 37.403.001.063 21,2 50,2
a. Toptan ve perakende ticaret 29.711.007.712 16,8 44,8
b. Otel ve lokanta hizmetleri 7.691.993.351 4,4 75,5
Ulaştırma ve haberleşme 28.159.160.113 16,0 59,6
Mali müesseseler 6.639.386.951 3,8 41,3
Konut sahipliği 8.491.897.373 4,8 47,1
Serbest meslek ve hizmetler 6.592.343.649 3,7 48,8
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 11.534.430.655 6,5 181,5
Devlet hizmetleri 18.525.724.097 10,5 46,6
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 918.062.645 0,5 92,4
İthalat vergileri 6.573.909.943 3,7 29,8
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 178.412.438.500 101,1 43,2
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri -1.928.485.478 -1,1 -290,4
a. Dış alemden gelen 7.471.009.967 4,2 40,8
b. (Eksi) Dış aleme giden 9.399.495.445 5,3 118,9
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 176.483.953.022 100,0 40,5