Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2000 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 4.793.973.889 13,3 69,8
a. Çiftçilik ve hayvancılık 4.462.674.307 12,4 72,3
b. Ormancılık 123.341.637 0,3 39,4
c. Balıkçılık 207.957.945 0,6 42,7
Sanayi Sanayi 8.579.057.167 23,7 43,9
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 466.742.959 1,3 54,2
b. İmalat sanayi 7.098.695.762 19,6 43,0
c. Elektrik gaz ve su 1.013.618.446 2,8 45,9
İnşaat sanayi 1.849.352.433 5,1 45,4
Ticaret Ticaret 7.233.646.968 20,0 56,3
a. Toptan ve perakende ticaret 6.012.291.441 16,6 55,5
b. Otel ve lokanta hizmetleri 1.221.355.527 3,4 60,3
Ulaştırma ve haberleşme 5.138.137.408 14,2 48,7
Mali müesseseler 781.703.137 2,2 -8,6
Konut sahipliği 1.678.651.712 4,6 54,1
Serbest meslek ve hizmetler 1.256.859.266 3,5 49,2
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 764.927.141 2,1 -26,3
Devlet hizmetleri 3.601.092.624 10,0 41,2
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 275.470.732 0,8 103,7
İthalat vergileri 1.497.624.111 4,1 86,4
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 35.920.642.306 99,4 53,6
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 206.548.190 0,6 17,9
a. Dış alemden gelen 1.601.354.555 4,4 74,2
b. (Eksi) Dış aleme giden 1.394.806.365 3,9 87,4
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 36.127.190.496 100,0 53,4