Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2000 3. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 9.312.523.993 23,0 39,2
a. Çiftçilik ve hayvancılık 9.075.098.874 22,4 38,8
b. Ormancılık 119.085.187 0,3 73,0
c. Balıkçılık 118.339.932 0,3 49,4
Sanayi Sanayi 7.678.151.618 19,0 62,7
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 464.244.577 1,1 50,5
b. İmalat sanayi 6.179.641.379 15,3 63,4
c. Elektrik gaz ve su 1.034.265.662 2,6 64,6
İnşaat sanayi 2.058.813.519 5,1 52,9
Ticaret Ticaret 7.897.777.915 19,5 65,6
a. Toptan ve perakende ticaret 6.377.133.658 15,7 63,1
b. Otel ve lokanta hizmetleri 1.520.644.257 3,8 76,7
Ulaştırma ve haberleşme 4.941.300.694 12,2 56,4
Mali müesseseler 1.378.814.929 3,4 3,5
Konut sahipliği 1.500.562.827 3,7 63,7
Serbest meslek ve hizmetler 1.448.059.090 3,6 50,6
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 831.795.620 2,1 -33,0
Devlet hizmetleri 3.243.405.324 8,0 37,7
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 90.464.503 0,2 16,1
İthalat vergileri 1.403.925.943 3,5 139,5
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 40.122.004.735 99,0 56,3
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 393.926.894 1,0 35,7
a. Dış alemden gelen 1.392.313.481 3,4 59,3
b. (Eksi) Dış aleme giden 998.386.587 2,5 71,0
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 40.515.931.629 100,0 56,1