Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2000 2. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 2.216.549.899 8,0 39,9
a. Çiftçilik ve hayvancılık 2.023.461.787 7,3 38,4
b. Ormancılık 102.413.994 0,4 50,2
c. Balıkçılık 90.674.118 0,3 67,5
Sanayi Sanayi 7.144.886.120 25,9 71,2
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 298.393.063 1,1 64,5
b. İmalat sanayi 5.956.079.284 21,6 70,9
c. Elektrik gaz ve su 890.413.773 3,2 75,7
İnşaat sanayi 1.512.301.306 5,5 48,6
Ticaret Ticaret 5.697.877.980 20,7 78,4
a. Toptan ve perakende ticaret 4.710.420.573 17,1 77,6
b. Otel ve lokanta hizmetleri 987.457.407 3,6 82,6
Ulaştırma ve haberleşme 4.167.108.979 15,1 73,5
Mali müesseseler 1.118.111.130 4,1 6,3
Konut sahipliği 1.348.280.288 4,9 71,9
Serbest meslek ve hizmetler 967.972.660 3,5 62,6
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 1.035.766.893 3,8 4,1
Devlet hizmetleri 3.009.381.530 10,9 52,0
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 42.868.052 0,2 22,5
İthalat vergileri 1.254.628.986 4,6 131,9
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 27.444.200.037 99,6 67,7
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 100.947.478 0,4 -43,2
a. Dış alemden gelen 1.173.937.792 4,3 39,3
b. (Eksi) Dış aleme giden 1.072.990.314 3,9 61,4
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 27.545.147.515 100,0 66,5