Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2000 1. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 1.217.583.491 5,7 61,4
a. Çiftçilik ve hayvancılık 1.003.701.140 4,7 66,0
b. Ormancılık 78.641.565 0,4 28,5
c. Balıkçılık 135.240.786 0,6 52,3
Sanayi Sanayi 5.625.686.827 26,3 80,3
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 193.522.704 0,9 112,5
b. İmalat sanayi 4.653.719.230 21,7 78,4
c. Elektrik gaz ve su 778.444.893 3,6 85,1
İnşaat sanayi 1.062.638.707 5,0 46,2
Ticaret Ticaret 4.077.210.017 19,0 88,9
a. Toptan ve perakende ticaret 3.422.756.287 16,0 90,4
b. Otel ve lokanta hizmetleri 654.453.730 3,1 81,3
Ulaştırma ve haberleşme 3.399.017.148 15,9 83,6
Mali müesseseler 1.419.395.183 6,6 43,6
Konut sahipliği 1.245.460.220 5,8 84,6
Serbest meslek ve hizmetler 757.469.296 3,5 75,5
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 1.465.203.839 6,8 45,1
Devlet hizmetleri 2.779.770.981 13,0 46,7
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 68.337.335 0,3 180,6
İthalat vergileri 909.245.831 4,2 136,7
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 21.096.611.197 98,5 75,8
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 311.247.917 1,5 38,5
a. Dış alemden gelen 1.138.150.802 5,3 62,7
b. (Eksi) Dış aleme giden 826.902.885 3,9 74,1
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 21.407.859.114 100,0 75,1