Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

2000 Yılı Toplam Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 17.540.631.272 14,0 48,0
a. Çiftçilik ve hayvancılık 16.564.936.108 13,2 47,9
b. Ormancılık 423.482.383 0,3 47,7
c. Balıkçılık 552.212.781 0,4 50,1
Sanayi Sanayi 29.027.781.732 23,1 61,5
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 1.422.903.303 1,1 61,0
b. İmalat sanayi 23.888.135.655 19,0 61,0
c. Elektrik gaz ve su 3.716.742.774 3,0 65,1
İnşaat sanayi 6.483.105.965 5,2 48,6
Ticaret Ticaret 24.906.512.880 19,8 68,8
a. Toptan ve perakende ticaret 20.522.601.959 16,3 67,9
b. Otel ve lokanta hizmetleri 4.383.910.921 3,5 73,7
Ulaştırma ve haberleşme 17.645.564.229 14,0 62,4
Mali müesseseler 4.698.024.379 3,7 11,1
Konut sahipliği 5.772.955.047 4,6 66,6
Serbest meslek ve hizmetler 4.430.360.312 3,5 56,5
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 4.097.693.493 3,3 -4,4
Devlet hizmetleri 12.633.650.459 10,1 43,9
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 477.140.622 0,4 75,1
İthalat vergileri 5.065.424.871 4,0 118,8
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 124.583.458.275 99,2 60,9
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 1.012.670.479 0,8 16,7
a. Dış alemden gelen 5.305.756.630 4,2 59,1
b. (Eksi) Dış aleme giden 4.293.086.151 3,4 74,0
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 125.596.128.754 100,0 60,4