Gazeteler | Yerel Gazeteler | İnternet Medya | Televizyonlar | Radyolar | Dergiler | Bankalar

1999 4. Dönem Gayri Safi Milli Hasıla


Değerler Faaliyet Kollarına ve Üretici Fiyatlarına Göre, Milyon TL olarak verilmiştir (cari fiyatlarla)

Faaliyet Kolları Sektör Payları (%) Gelişme Hızı (%)
Tarım Tarım 2.824.025.564 12,0 12,9
a. Çiftçilik ve hayvancılık 2.589.780.564 11,0 11,1
b. Ormancılık 88.471.386 0,4 16,4
c. Balıkçılık 145.773.614 0,6 55,9
Sanayi Sanayi 5.961.720.733 25,3 64,7
a. Madencilik ve taş ocakçılığı 302.784.923 1,3 65,5
b. İmalat sanayi 4.964.153.134 21,1 62,4
c. Elektrik gaz ve su 694.782.676 2,9 82,6
İnşaat sanayi 1.271.485.981 5,4 31,8
Ticaret Ticaret 4.628.758.777 19,6 54,0
a. Toptan ve perakende ticaret 3.866.744.339 16,4 54,9
b. Otel ve lokanta hizmetleri 762.014.438 3,2 49,5
Ulaştırma ve haberleşme 3.455.830.689 14,7 56,0
Mali müesseseler 855.619.971 3,6 22,4
Konut sahipliği 1.089.611.795 4,6 91,9
Serbest meslek ve hizmetler 842.392.869 3,6 47,9
(Eksi) İzafi banka hizmetleri 1.037.893.000 4,4 66,7
Devlet hizmetleri 2.551.192.878 10,8 69,4
Kar amacı olmayan özel hizmet kurumları 135.249.059 0,6 140,7
İthalat vergileri 803.258.683 3,4 82,5
GSYİH alıcı fiyatlarıyla (1+14) 23.381.253.999 99,3 50,6
Dış alem Dış alem net faktör gelirleri 175.188.949 0,7 -60,1
a. Dış alemden gelen 919.417.517 3,9 2,9
b. (Eksi) Dış aleme giden 744.228.568 3,2 63,7
GSMH alıcı fiyatlarıyla (15+16) 23.556.442.948 100,0 47,6